A KAPU Program


A Kapu Program egy lakóközösségi alapon szerveződő, a generációk közötti együttműködést elősegítő önkéntes segítő szolgálat. A szolgálat a szociális és egészségügyi állami és non-profit ellátórendszer mellett, annak szolgáltatásait kiegészítve működik és nyújt segítséget azoknak a speciális szükségletekkel élő embereknek, akik nyitottak a segítség igénybevételére.
Kezdetek

A békés megyei Béthel Alapítvány és a brightoni /UK/ székhelyű Social Care Initiatives Network által l996 és ’98 között lett kifejlesztve és a gyakorlatban elsőként Békésen alkalmazva KAPU PROGRAM elnevezéssel az a lakóközösségi alapon szerveződő önkéntes segítő szolgálat, amely a kezdetekben elsősorban pályakezdő munkanélküli fiatalok számára nyújtott képzést és szakmai támogatást a fiatalok szakképesítéshez nem kötött, önként vállalt segítségnyújtásához, mely segítséget elsősorban az otthonukban speciális igényekkel élő emberek számára biztosítottak. A program továbbfejlesztését követően a szakképesítéssel rendelkező önkéntesek saját szakterületük vonatkozásában is biztosíthatják az önkéntes tevékenységet.

A program megszületésétől a mai napig folyamatosan fejlődik, változik. Rendszeres újratervezés és újabb célok meghatározása történik a program hatása, az önkéntesek és a felhasználók elégedettségének felmérése alapján.
Miért Kapu?

Miért kapta a program a Kapu elnevezést? Azért, mert…
 • Kapu az európai fejlesztési módszerek, szolgáltatások és know-how felé.
 • Kapu a speciális igényekkel élő emberek és az önkéntes segítők között.
 • Kapu a fiatal, és az idős generáció között.
 • Kapu a hivatalos szakemberek és az önkéntesek között.
 • Kapu a magyar és a kisebbségi fiatalok között.
 • Kapu a non-profit és az önkormányzati ellátórendszer között.
 • Kapu az egyén és a lakóközösség között.
 • Kapu az Európai Unió és a magyar szociális ellátórendszer között.

Ki lehet önkéntes?

Önkéntes segítő az, aki minden külső kényszer nélkül, saját akaratából, önzetlenül és térítésmentesen ad tudásából, szabadidejéből annak az embertárásának, akinek szociális, mentális, egészségügyi vagy egyéb okból szüksége van segítségre.

A programban bárki lehet segítő,
 • aki érez magában elhivatottságot a bajba jutott emberek segítéséhez,
 • aki szabadidejének egy részét szívesen fordítja segítségnyújtásra
 • aki aktív része szeretne lenni Magyarország szociális ellátórendszerének

Azok részére, akik önkéntes segítőnek jelentkeznek, a Béthel Alapítvány egy 40 órás, ingyenes képzéssel nyújt segítséget a gyakorlati jártasságok elsajátításához. A tréningen elsajátítható minden, ami szükséges ahhoz, hogy valaki tökéletes önkéntes segítővé váljon.A program céljai

 • Az aktív egészségügyi és szociálpolitikai programok eszközrendszerének növelése.
 • Hozzájárulás a társadalmi kirekesztődés lehetőségeinek csökkentéséhez.
 • A meglévő egészségügyi, szociális alap és szakosított ellátások kiegészítése egy hatékony, innovatív módszerrel.
 • Az önkormányzatok és non-profit szervezetek által nyújtott ellátások körének fejlesztése és kiegészítése.
 • Az otthonukban, vagy az egészségügyi és szociális ellátórendszer intézményeiben speciális igényekkel élő lakosok életminőségének javítása.
 • A Regionális Munkaügyi Központok nyilvántartásában lévő pályakezdő munkanélküli fiatalok támogatása annak érdekében, hogy a helyi társadalomtól való leszakadásuk megelőzhető legyen /elsődleges prevenció/.
 • A helyi közösségi védőháló erősítése a generációk közötti segítő tevékenység elindításával.
 • A helyi, kistérségi és regionális kötődések és szolidaritás elősegítése.
 • A pályaválasztás előtt álló fiatalok pályaorientációjának elősegítése.
 • A munkaviszonyban lévő álláskeresők, a rendszeres bérjövedelemmel nem rendelkező álláskereső lakosok, valamint Regionális Munkaügyi Központok nyilvántartásában lévő munkanélküli lakosok munkavállalói alkalmasságának fejlesztése az önkéntes munkavégzés tapasztalatai által.
 • A program által biztosított tréningeken alkalmazott újszerű tanulási módszerek által a résztvevők látókörének bővítése. 
 • A helyi közösség fejlesztése.
 • Az önkéntes munkát vállaló fiatalok elhelyezkedési esélyeinek a növelése.
 • A fiatalok helyben tartásának elősegítése.
 • Az önkéntesek jelenléte által a civil kontroll hatásának növelése az állami ellátórendszeren belül.
 • Hozzájárulás az egészségügyi ellátás és a szociális gondoskodás költségeinek csökkentéséhez.

Célcsoportok

1. Önkéntesek (Szolgáltatók)
 • Pályakezdő munkával nem rendelkező fiatalok
 • 40 év feletti inaktív nők
 • 40 év feletti álláskereső nők
 • gyesen és gyeden lévő inaktív nők
 • általános, közép és felsőfokú képzésben résztvevő diákok
 • minden olyan lakos, akinek főállása mellett nyitott az önkéntes munkavégzésre

2. Az önkéntesek segítségét igénybevevők (Felhasználók)
 • Otthonukban vagy bentlakásos intézményben élő vagy kórházi kezelés alatt álló gyermekek, idős vagy fiatal lakosok, például:
 • Mozgássérült vagy mozgáskorlátozott, vagy értelmi fogyatékos fiatalok
 • Tanulási nehézséggel küldő diákok
 • Ápolásra szoruló gyermeket nevelő szülők, családok
 • Speciális szükségletű vagy magányos idős lakosok
 • Stb.


Szolgáltatások

A szolgáltatások mindegyike személyre szabott, mely biztosítja, hogy mindenki a számára legmegfelelőbb segítséget kapja. A Kapu önkéntesek többek között az alábbiakban segítenek:
 • beszélgetés
 • levélírás
 • felolvasás
 • segítés sétánál
 • felügyelet
 • takarítás
 • főzés
 • ebédhordás
 • hivatalos ügyek intézése
 • bevásárlás
 • korrepetálás
 • gyermekfelügyelet
Természetesen a szolgáltatási paletta a szükségleteknek, és az önkéntes lehetőségeinek megfelelően bővíthető.Mit kap az önkéntes?
 • Új ismereteket kap környezetéről, más emberekről és saját magáról
 • Átélheti a segítés örömét
 • Növekedhet az önbizalma
 • Barátokat szerezhet
 • Fejlődik önismerete, amely hozzásegíti a személyiségéhez leginkább illő iskolatípus vagy munkahely megtalálásához
 • Gyakorlati ismereteket sajátíthat el (pl.: elsősegélynyújtás, hivatali ügyintézés…)
 • Szabadideje strukturálódik
 • Munkanélküli önkéntes esetén az inaktív felnőtt a munkanélküliség káros hatása helyett fontos tagjává válik a helyi közösségnek

Képzések

A Kapu Program módszertani központja, a Béthel Alapítvány, a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központnál 00859-2009 számon nyilvántartásba vett felnőttképzést folyatató intézmény, amelynek képzési tevékenységei között 890020 azonosítószámon szerepel a Kapu Program önkéntesek (40 órás), trénerek (40 órás), koordinátorok (20 órás) és programvezetők (12 órás) képzési programja.Kapu Önkéntes Tréning: az önkéntesnek jelentkezők részére képzésekkel, tréningekkel nyújt segítséget a program a gyakorlati jártasságok és az önkéntes munka kereteinek elsajátításához. Elsődleges célja, hogy a képzésen résztvevők számára elegendő információt nyújtson ahhoz, hogy biztonsággal el tudják dönteni, akarnak-e önkéntesek lenni; továbbá, hogy felkészítse az önkénteseket a gondozási gyakorlat, kommunikáció, emelés-mozgatás, napközbeni ellátás, dekorálás, adminisztráció és egyéb ügyintézési feladatok elsajátítására. Az önkéntes segítői munka megkezdésének egyik feltétele az alapképzésen való részvétel.Kapu Tréner Tréning: a 40 órás tréning azoknak a trénereknek, pszichológusoknak nyújt képzést, akik Kapu Tréninget fognak vezetni az önkéntesek számára. A trénerek páros csoportvezetéssel, azonos tematika alapján végzik felkészítő munkájukat, igénybe véve az elsősegélynyújtás, a helyi lakóközösség, a szociális ellátórendszer bemutatása, valamint a kommunikáció, a tranzakció analízis témakörök speciális előadóit.Kapu Koordinátor Képzés: a 20 órás képzés azoknak a közép és felsőfokú végzettséggel rendelkező, önként jelentkező kulcsembereknek nyújt alapismeretet az önkéntes munka elméleti, gyakorlati és jogi kereteinek, az önkéntesek toborzásának és megtartásának, stb. bemutatása által, akik a helyi Kapu Programok szervezői, mozgatórugói lesznek. A program sikere leginkább a főállású kapu koordinátorok tevékenységétől függ.Általános keretképzés a Kapu Programok vezetői, a workshopok moderátorai részére. A 12 órás képzés elsősorban a program általános kereteit, a felelősségek tisztázását, az információ nyújtás módjait, az együttműködés és partnerség, valamint a program fejlesztésénél nagy szerepet játszó kommunikáció módszereit ismerteti meg a résztvevőkkel. Célja továbbá, hogy kellőképpen elkötelezetté tegye a program felelős vezetőjét és megalapozzon a programvezetők között egy szakmai hálózatot.Konferenciák

A program fennállása óta 8 alkalommal került megrendezésre az országos Kapu Konferencia, amelyek szervezését a módszertani intézmény együttműködésével a programot működtető szervezetek vállalták felA több mint 100 fős rendezvények állandó résztvevői az önkéntesek mellett az általuk segített felhasználói kör (magánszemélyek és szervezetek), szociális szakemberek, politikusok és szponzorok. A konferenciák keretében adják át az "Év Kapu Önkéntese" díjakat, melyeket az ISO 9000 Fórum alapított és szponzorál. A díj egy oklevélből, egy Tiffany kapuszimbólumból és pénzjutalomból áll. • I. Kapu Konferencia (Önkéntes Napok I.): 2001.03.22-23.
  • Békéscsaba – Béthel Alapítvány
 • II. Kapu Konferencia (Önkéntes Napok II.): 2002. 06.06-07.
  • Békéscsaba – Béthel Alapítvány
 • III. Kapu Konferencia: 2003.06.06.
  • Budapest - Esernyő Alapítvány
 • IV. Kapu Konferencia: 2004.06.04.
  • Encs – Polgármesteri Hivatal Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
 • V. Kapu Konferencia: 2005.06.10.
  • Dombóvár – Egyesített Szociális Intézmény
 • VI. Kapu Konferencia: 2006.06.30.
  • Jászapáti – Fehér Akác JNSZM Idősek Otthona
 • VII. Kapu Konferencia: 2007.09.28.
  • Mezőberény – Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat
 • VIII. Kapu Konferencia: 2008.07.04.
  • Budapest – ISO9000 Fórum


A Kapu Program 2011-ben, az Önkéntesség Európai Évében ünnepli 15 születésnapját, amely alkalomból a jubileumi Kapu Konferencia a program módszertani székhelyén, Békéscsabán kerül megrendezésre.Működtető szervezetek

A program folyamatos fejlődése nagyban függ a mindenkori forráslehetőségektől, így a program helyszínei és a működtető szervezetek száma folyamatosan változik.

Kapu Programot elindító szervezetek listája 1996-tól kezdődően:

1. Béthel Alapítvány, Békés (1996), Békéscsaba (1999)
2. Impulzus Egyesület, Szolnok (2001)
3. Családsegítő – Gyermekjóléti -, és Védőnői Szolgálat, Dévaványa (2001)
4. Csongrád Megyei Önkormányzat Aranysziget Otthon, Csongrád (2001)
5. Esernyő Alapítvány, Budapest (2001)
6. Phare Regionális Szociális Forrásközpont Kht, Szombathely (2001)
7. Szociális Otthon, Nagyszénás (2001)
8. Hajdú-Bihar Megyei Falu- és Tanyagondnokok Egyesülete, Debrecen (2002),
később átvette a programot az Életfa Segítő Szolgálat Egyesület
9. Békés Megye Fogyatékosok Ellátó, Ápoló, Gondozó Otthona, Békéscsaba (2002)
10. Tolna Megyei Önkormányzat Módszertani Otthona, Gyönk (2002)
11. Város Humánsegítő és Szociális Szolgálat, Mezőberény (2003)
12. Egyesített Szociális Szolgálat, Dombóvár (2003)
13. Fehér Akác J-N-Sz Megyei Idősek Otthona, Jászapáti (2003)
14. Városi Szociális Központ, Fehérgyarmat (2003)
15. Szociális, Szolgáltató Központ, Kecskemét (2003)
16. Bajai Egyesített Szociális Intézmény, Baja (2003)
17. Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény, Kiskunfélegyháza (2003)
18. Miskolci Családsegítő Szolgálat, Miskolc (2003)
19. Gondozási Központ, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Encs (2003)
20. Szociális Szolgálat, Nyírbátor (2003)
21. Egyesített Szociális Intézmények, Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat, Mátészalka (2003)
22. Városi Szociális Központ, Fehérgyarmat (2003)
23. Evangélikus Egyház, Szombathely (2007)
24. Szociális Innováció Alapítvány, Budapest (2007)
25. Szent Lázár Alapítvány, Békés (2007)
26. Fényesi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium, Miskolc (2007)
27. Evangélikus Egyház, Szarvas (2007)
28. Budapest-Béthel Epilepszia Centrum, Budapest (2007)
29. Magyarországi Evangélikus Egyház, Budapest (2008)
30. Evangélikus Egyház, Albertirsa (2010)
31. Schweitzer Albert Református Szeretetotthon, Budapest (2010)

Támogatók


A Kapu Program kifejlesztését, bevezetését és a módszertani tapasztalatainak leírását l996 és l998 között közvetlenül az Európai Unió finanszírozta a Phare – Lien - Tacis program keretén belül.

Az ezt követő időszakban, és jelenleg is a Kapu Program működtetését, terjesztését és fejlesztését, valamint a képzéseket pályázati támogatások segítségével a Béthel Alapítvány, a Stroke Pozitív Kft., illetve a program működtetését, koordinálását felvállaló helyi szervezetek biztosítják. A program eddigi támogatói között található többek között:
 • a mindenkori szociális szakminisztérium,
 • a Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány,
 • a Mobilitas Ifjúsági Szolgálat,
 • az Angliai Nagykövetség,
 • a Magyarországi Evangélikus Egyház,
 • az ISO9000 Fórum,
 • a Nemzeti Civil Alapprogram,
 • az ÚMFT Társadalmi Megújulás Operatív Programja,
 • az Európai Unió PROGRESS közösségi, foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási programja

Módszertani központ

A Kapu Programot indítani szándékozó és működtető szervezeteknek a Béthel Alapítvány nyújt segítséget a program bevezetéséhez és működtetéséhez, mellyel kapcsolatban további információ kérhető az alábbi elérhetőségeken:

Béthel Alapítvány
Kapu Program Módszertani Központ
Cím: 5600 Békéscsaba, Dr. Becsey O. u. 2.
E-mail: bethel@strobeth.hu
Tel/fax: 66/440-745, 66/443-030

 
Béthel Alapítvány               5600 Békéscsaba, Dr. Becsey Oszkár utca 2.               Telefon/FAX: +36 (66) 440-745