A Béthel Alapítvány története

A Béthel Alapítvány kiemelten közhasznú szervezet, jogutódja a Béthel Református Diakonissza Alapítványnak, amely 1994-ben kezdte meg működését Békés városában.

Az Alapítvány alapítói és szakemberei több mint 15 éve azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy felvállalják a helyi közösségekben, adott társadalmi környezetben jelentkező legerőteljesebb problémák, szociális hátrányok kezelését, a megoldást segítő módszerek kifejlesztését, a problémák enyhítését szolgáló programok megvalósítását.

Alapítványi célok, küldetés:

  • Részvétel a lakosság szociális körülményeit, pszichoszomatikus, mentális közérzetét javító programokban
  • Innovatív közreműködés az újszerű humán ellátási formák fejlesztésében, bevezetésében, elterjesztésében
  • Szerepvállalás a szociális szolgáltatói hálózat fejlesztésében
  • Önkéntes segítői tevékenység megismertetése, terjesztése, szervezése
  • Módszertani kutatások, tanulmányok készítése
  • Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
  • Karitatív segítségnyújtás

Filozófiánk:

  • Az Alapítvány filozófiája, hogy az alulról jövő, közösségi bázisú igényekhez alkalmazkodva, azok egyediségére reagálva történjen meg az innovatív, modellértékű szolgáltatástípusok kifejlesztése. Ennek szellemében született meg a szervezet két legjelentősebb projektje, a Kapu Program és Gadara Projekt is.