Dél-alföldi Regionális Szociálpolitikai Tanács titkársági feladatainak ellátás

A 2005. október 19-én megalakult regionális tanács fő célja teret adni a szociális szakmai szervezetek részvételének; feladata a szociálpolitikai, gyermekvédelmi koncepciók, döntések, jogszabály-tervezetek véleményezése; a szolgáltatási típusok, formák, rendszerek értékelése, elemzése.
Az Alapítvány a tanács titkársági feladatait látja el.

Programterület: Dél-alföldi régió
Elérhetőség: daszocpoltanacs@strobeth.hu

A program megvalósításához kapcsolódó tevékenységelemek:

A Tanács üléseinek előkészítése, lebonyolítása, szervezési feladatok ellátása
– ülések helyszínének kiválasztása a tanács munkaterve alapján, biztosítása, egyéb eszközök biztosítása,
– szervezési feladatok ellátása
– szakmai előkészítés lebonyolítása
A tanácsülésekhez kapcsolódó adminisztrációs tevékenység végzése
– meghívók elkészítése, eljuttatása az érintettekhez, jelenléti ívek, emlékeztetők, jegyzőkönyvek elkészítése, továbbítása, archiválása, határozatok szövegezése, megőrzése
A Tanács üléseinek napirendjéhez kapcsolódó dokumentumok rendelkezésére bocsátása a tagok számára
– napirendekhez kapcsolódó háttéranyagok beszerzése, sokszorosítása, rendelkezésre bocsátása
A Tanács tagjainak a feladatellátás során felmerült költségeinek megtérítése– költségtérítés érvényesítése a tanácstagok utazási, egyéb költségeinek vonatkozásában
129/2005. kormányrendelet által meghatározott regionális szociálpolitikai tanács által ellátandó feladatok megvalósításának segítése
– települési és helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások szolgáltatástervezési koncepciójának eljuttatása a tanácstagok számára véleményezés céljából, esetleges módosítása javaslatok közvetítése;
– tájékoztatás, információnyújtás ágazati és területi fejlesztési elképzelésekről, kutatásokról;
– koordinációs, titkársági segítségnyújtás a szociális és gyermekjóléti-gyermekvédelmi ellátórendszer regionális fejlesztése érdekében;
– a Minisztérium, az OSZT, valamint az RSZT közötti információáramlás lebonyolítása;
– delegációval kapcsolatos teendők technikai segítése;
– tanácstagok részéről felmerülő, a tanács működésével kapcsolatos teendők ellátása.