Kulcspont program

A projekt célja

A Béthel Alapítvány pályázatot nyújtott be a leghátrányosabb helyzetû csoportok munkaerõ-piaci esélyeinek növelése érdekében motiváló képzések és kapcsolódó szolgáltatások támogatása munkaerõ-piaci szolgáltatóknál.
címû TÁMOP-5.3.8.A3-12/1 kódszámú pályázati kiírásra.

A projekt címe: .KulcsPont: munkaerõ-piaci program a megváltozott munkaképességû személyek számára Békés megyében.

Projekt idõtartama: 2013. július 01. . 2015. június 30.

Projekt azonosító száma: TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0060

A projektben a Megoldás Munkáltatóknak és Megváltozott Munkaképességû Munkavállalóknak (4M) program módszertana szerint kívánjuk nyújtani a szolgáltatásokat.

A projekt keretében célunk a megváltozott munkaképességû, egészségkárosodott, fogyatékossággal élõ inaktív, álláskeresõ, vagy rehabilitációs költségtámogatásban részesülõ, védett, bér- és költségtámogatásban részesülõ foglalkoztatónál alkalmazott személyek bevonása a programba.

Az egyéni szükségletek felmérését követõen a bevont ügyfelek egy részénél egyéni munkavállalási tervet készítünk, mely elõsegíti a nyílt munkaerõ-piaci elhelyezésüket.

Célunk továbbá a már meglévõ partnerszervezeti és munkáltatói kapcsolataink bõvítése, ennek érdekében további együttmûködési megállapodásokat kötünk a célcsoport elhelyezkedési esélyeinek növeléséhez hozzájáruló szervezettel, intézménnyel, munkáltatóval.
A programmal kapcsolatba került munkáltatóknál feltárt álláshelyekhez tartozó, megváltozott munkaképességûek által betölthetõ munkakör felmérése. Közremûködés a kiemelt projektben kialakításra kerülõ országos munkaerõ-piaci szolgáltató és szakmai támogató hálózathoz, a TÁMOP-5.3.8-11/A1 kiemelt projektben kidolgozásra kerülõ átvezetés/tranzitálás, nyílt munkaerõ-piacra való visszavezetés módszertanának elsajátítása, illetve a kifejlesztett Portál használata és a késõbbiek során e szerinti szolgáltatásnyújtás.

Hosszú távú célunk a megváltozott munkaképességû, fogyatékossággal élõ, foglalkoztatási rehabilitációban részesülõ személyek munkaerõ-piaci integrációjának elõmozdítása, mely hozzájárul munkavállalásukkal kapcsolatos társadalmi szemlélet pozitív irányú változásához.

Szolgáltatások

1.Kapcsolatteremtés

1.1.Kapcsolatfelvétel
1.2.Tájékoztatás
1.3. Programba vonás

2.Felkészítés

2.1. Kompetenciavizsgálat
2.2 Egyéni szükséglet felmérése
2.3. Egyéni munkavállalási tervek elkészítése
2.4. Munkáltatók, foglalkoztatók felkészítése
2.5. Munkára történõ fejlesztõ felkészítés,
2.6. Kapcsolattartás
2.7. Egyéb szolgáltatások (Pszichológiai tanácsadás, Mediáció biztosítása)

3. Munkaközvetítés

3.1. Munkahelyfeltárás
3.2. Munkaközvetítés, elhelyezés
4. Utókövetés

SZOLGÁLTATÁSAINK TÉRÍTÉSMENTESEK!

Célcsoport

A programba azon Békés megyében élõ, munkát keresõ, megváltozott munkaképességû személyek jelentkezését várjuk, akik:

. aktív korúak,
. nem foglalkoztatottak,
. megváltozott munkaképességû inaktív személyek,
. megváltozott munkaképességû álláskeresõ személyek,
. rehabilitációs költségtámogatásban (177/2005. (IX.2) Korm. rendelet alapján), bér és költségtámogatásban (2011.évi CXCI. törvény 25.§ (1) bekezdés B pontja szerint) részesülõ, illetve védett foglalkoztatónak minõsülõ (176/2005 (IX.2.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdés r pontja szerint) szervezeteknél foglalkoztatott megváltozott munkaképességû munkavállalók.
. OOSZI minõsítés szerint legalább 50%-ban megváltozott munkaképességû,
. vagy ORSZI, NRSZH minõsítés szerint legalább 40%-os egészségkárosodást szenvedett,
. illetve az új komplex minõsítési rendszerben a 60%-os vagy ennél kisebb mértékû egészségi állapottal rendelkezik.

Továbbá várjuk azon munkáltatók jelentkezését, akik megváltozott munkaképességû munkavállalókat foglalkoztatnak, vagy foglalkoztatásukra nyitottak, illetve bármilyen cég, amely tevékenysége által rendelkezik megváltozott munkaképességû munkáltatók által betölthetõ munkakörökkel.

Ügyfélfogadás és kapcsolat

Ügyfélfogadás:

Hétfõ: 0900 – 1200
Kedd: 1300 – 1600
Szerda: 0900 – 1200
Csütörtök: 1300 – 1600
Péntek: 0900 – 1200

Kapcsolat:

Cím: Béthel Alapítvány
5600 Békéscsaba, Aulich u. 6.
Telefon: +36-70-639-29-56
+36-66-327-134

Foglalkozási tanácsadó: Kovács Edina . edina.kovacs@bethel.hu