NCA – Nemzeti Civil Alapprogram

A Béthel Alapítvány a 2009. évben tovább folytatta sokrétű, elsősorban a szociális szektorban, önkéntesek bevonásával megvalósuló tevékenységeit.

A Gadara Ház prevenciós célú, pszichés problémákkal élő személyek számára nappali és közösségi ellátást biztosító szociális intézmény. Célja, a pszichés problémával élő emberek társas kapcsolatainak, társadalmi környezetének pozitív hatásaira épülő terápiás beavatkozás, a megmaradt képességek fejlesztése, a társas kapcsolatok erősítése révén a társadalomba való visszailleszkedés elősegítése. Alapítvány fenntartásában 2 telephelyen (Gadara Ház, Gadara Ház II.) lát el a pszichiátriai problémával jelentkező lakosokat a működési engedélyben és a Békéscsaba Megyei Jogú Várossal kötött ellátási szerződésben foglaltak szerint:

1.  Pszichiátriai betegek nappali ellátása

Tevékenységünk magába foglalja az egyéni és csoportos foglalkozásokat. Szabadidős klubok: kézműves foglalkozás, film klub, művészeti klub. Készségfejlesztő klubok, csoportok: gitár klub, angol klub.
A megváltozott munkaképességű és pszichés problémával élő emberek számára munkavállalásra felkészítő, a munkahelyi beilleszkedés elősegítését célzó, rehabilitációt elősegítő, készségfejlesztő programokat biztosítottunk 2009-ben (számítógépes tanfolyam, munkavállalásra felkészítő tréning, internetes álláskereső klub).
10 hónapos ciklusban működő edukatív, önismereti, önsegítő csoportjaink: skizofrén és pánik betegek, depresszióval küzdők önsegítő csoportjai valamint a középiskolások számára prevenciós céllal működő ifjúsági önismereti csoportok./
2009-ben a Gadara Ház és a Gadara Ház II. intézményekben 125 fő igényelt nappali ellátást.

2.  Közösségi pszichiátriai gondozás

2009-ben 57 fő diagnózissal rendelkező krónikus pszichiátriai beteg felhasználónkat a lakókörnyezetükben, a család és önkéntes segítők részvételével segítettük személyes céljaik elérésében, problémáik kezelésében, megoldásában. Fejlesztettük meglévő készségeiket, támogattuk az ellátottakat a mindennapi stressz kezelésében, betegségük megismerésében.

A Szakmai Hálózatfejlesztő Központ program keretében folyamatos konzultációs lehetőséget biztosítottunk a Békés és Csongrád megyében tevékenykedő, szociális célú non-profit szervezetek számára, munkakonferenciákat és tapasztalatcsere műhelyeket szerveztünk.

2009-ben is elláttuk a 2005. évben alakult Dél-alföldi Regionális Szociálpolitikai Tanács működtetésével járó titkársági feladatokat. A Tanács ülései háromhavonta kerülnek megrendezésre a régióban található más-más szociális intézményben, ösztönözve ezzel a különböző szolgáltatási területek megismerését.

2006 óta működtetünk Önkéntes Központot Békéscsabán, melynek keretében önkénteseket és fogadó szervezeteket toboroz, információt szolgáltat és önkénteseket közvetít Békéscsaba területén.
A Kapu program során Békésen, Békéscsabán és Gyulán szociális területen tevékenykedő közérdekű tevékenységet ellátó szervezetekhez, valamint otthonukban élő esősorban idős, segítségre szoruló magánszemélyekhez közvetít önkénteseket.

Mindezeken túl számos egyedi rendezvényt, akciót bonyolítottunk le önkénteseinek és partnerszervezeteink bevonásával.

Az alapítványi célok elérése érdekében szükséges a meglévő tevékenységek megtartása, a szükségletekhez igazodó továbbfejlesztése céljából finanszírozási stratégiát dolgoztunk ki és a forrásnövelés érdekében külön státuszt hoztunk létre 2009-ben.

A Béthel Alapítvány 2010. évi tervei között elsődlegesen meglévő szolgáltatásainak bővítése, felhasználói igények alapján történő továbbfejlesztése szerepel, valamint a szolgáltatásnyújtás minőségének biztosítása, a szektorközi és szakmai kapcsolatok, partnerhálózatok kiszélesítése. Különösen:

Tovább kívánjuk fejleszteni az álláskereső klienseink munkaerő-piaci alkalmasság fejlesztését, integrálását, szorosan együttműködve az állami és civil ellátórendszerrel.

A művészetterápiás foglalkoztatások fejlesztésével pszichiátriai beteg felhasználóink részére további alkotástereket kívánunk létrehozni, műveikből kiállításokat és vásárt kívánunk szervezni. Részt kívánunk venni velük és alkotásaikkal együtt az őszi Szociális EXPO rendezvényein.

Továbbra is törekszünk arra, hogy a szociálisan és mentális szempontból veszélyeztetett, hátrányos helyzetű személyek minél szélesebb körét vonjuk be önkéntes tevékenység végzésébe, ennek érdekében önkéntes programjaink továbbfejlesztését célozzuk meg: a megyei szintű Önkéntes Központ funkció erősítésének érdekében egyrészt minél több, különböző szektorokban tevékenykedő fogadó szervezet bevonását célozzuk, másrészt a 2010. január 1-én kezdődött TÁMOP 5.5.2-09/3. pályázat megvalósításával szeretnénk a megyében önkéntes pontok indulását elősegíteni, tevékenységüket, hálózatukat koordinálni, valamint Békés megyében az önkésséget elterjeszteni. Jelenleg is tevékenykedő önkénteseink számára szakmai továbbképzési lehetőséget tervezünk biztosítani, amely által foglalkoztathatóságukhoz is hozzájárulunk.

Forrásközpont szervezeti egységünk keretén belül szándékaink szerint tovább folytatjuk a korábbi években megkezdett programjaink megvalósítását, amelyek keretében a dél-alföldi régióban szociális területen szolgáltató szervezeteknek nyújtunk sokrétű szakmai segítséget. Ösztönözzük szakmai és partneri együttműködésüket (Szakmai Hálózatfejlesztő Központ, Dél-alföldi Szociálpolitikai Tanács titkárságának működtetése, szociális földprogramok és szociális felzárkóztató programok menedzselése Békés megyében, szociális ágazati tervezési, társadalmasítási feladatok ellátása, hálózatfejlesztési programok megvalósítása).

Mindezeken túl jelen pályázati forrásból kívánjuk biztosítani az alapítvány általános működési feltételeinek finanszírozását is, ezen belül: székhelyünk bérleti díját, az alapítvány éves kuratóriumi ülésének költségeit, munkaruha, védőruha költségeit, munkatársaink számára biztosított béren kívüli juttatások, az étkezési jegyek költségeit. Az igényelt támogatási összegből szeretnénk az alapítvány alkalmazásában álló, nem szakfeladatokat ellátó munkatársak meleg étkeztetési jegyeit, munkába járásának költségeit, és a megbízási jogviszonnyal felkért személyek díját fedezni, akik tevékenysége nem szakmai programokhoz köthető.