NTP-CSSZP-M-15-0002

„Jól vagyok, mert jó vagyok!”

A Béthel Alapítvány fenntartásában mûködõ Budapesti Család, Esélyteremtési és Önkéntes Háznak a „Jól vagyok, mert jó vagyok” elnevezésû a Nemzeti Tehetségprogram részeként valósult meg. A program legfõbb célkitûzése a családoknak szóló, helyi szemléletformáló programok támogatása, amelyek segítik a tehetséget felismerõ és elismerõ, a tehetség kibontakoztatását támogató családi háttér kialakulását, valamint a tehetséges gyermekek családi hátterének megerõsítését.

A program elsõsorban SNI-s gyerekek, halmozottan hátrányos helyzetû fiatalok, romák, iskolájukban folyamatosan alulértékelt gyerekek, és szüleik számára jött létre.

A programsorozat 2016 januárjában egy hangszerválasztó eseménnyel indult és 2016 májusában egy széleskörû, és kissé rendhagyó gyermeknapi programmal zárult.

„Mindenki tehetséges” címmel interaktív elõadássorozat valósítottunk meg, melynek célja, hogy a résztvevõk ne csak elõadásokat hallgassanak meg a tehetség témakörében, hanem konkrét példákon keresztül ismerjék meg mások tapasztalatait is. Tehetségfejlesztõk és pszichológusok bevonásával tematikus beszélgetéseket valósítottunk meg a tehetség felismerésétõl, annak családon belüli gondázásán át. Sikeres és elismert személyek bevonásával az érdeklõdõk megismerhették azt, hogy milyen buktatókon és küzdelmeken keresztül vezet az út az elfogadásig és a sikerig.

Nyitott és érdeklõdõ szülõk számára olyan foglalkozásokat indítottunk, melyek segítségével megismerhették gyermekük személyiségtípusát, a náluk alkalmazható tanulási technikákat, illetve elsajátíthatták, hogyan tudnak a gyermeküknek a leginkább segíteni a tanulásban, a készségeik, képességeik fejlesztésében.

Bízunk abban, hogy ha az SNI-s gyerekek szülei felismerik azt, hogy az élethelyzetükre van megoldás, ráadásul nem is õk az egyedüli ilyen szülõk, a jövõre nézve nyíltabbá és toleránsabbá válnak a gyerekeik kihívásaival szemben. Megtanulják megfogalmazni a gondjaikat és megtanulják kitõl és milyen formában kérhetnek és várhatnak segítséget. Arra mutattunk rá, hogy a helyén kezelve minden fiatal ki tudja bontakoztatni valamilyen területen a benne szunnyadó tehetséget, de ezt csak elfogadással, türelemmel lehet elérni.