Önkéntes Centrum létrehozása és fejlesztése

A projekt honlapjának megnyitásához kattintson ide

A projekt adatai:

 • Az ESZA által meghirdetett „Az önkéntesség elterjesztése” című TÁMOP – 5.5.2/09/3 pályázati kiírás keretében a Béthel Alapítvány konzorciumban a Civil Szervezetek Szövetségével támogatásban részesült.

A nyertes pályázat címe: „Önkéntes Centrum létrehozása és fejlesztése  az önkéntesség elterjesztése céljából  Békés megyében” (TÁMOP – 5.5.2/09/3-2009-0021)

A támogatás összege: 26.200.000 Ft.

A projekt megvalósítási időszaka: 2010.01.01. – 2011.09.30.


A projekt tartalma:

 • Az alapítvány a lakosság önkéntességre való hajlandóságának és az önkénteseket fogadó szervezetek számának növelése érdekében Önkéntes Centrumot hoz létre és a koordináló szervezet (ÖKA = Önkéntes Központ Alapítvány) elvárásai szerint az alábbi tevékenységeket végzi:
 • (Al)honlapot hoz létre a széles nyilvánosság számára elérhető módon.
 • Kommunikációs csatornákon, rendezvényeken keresztül toborozza és felkészíti:
  • a megyében élő lakosságot önkéntes tevékenység vállalására,
  • a megye civil és önkormányzati fenntartású szolgáltatóit, valamint gazdasági szereplőit önkéntesek fogadására.
 • Elkészíti a megye önkéntes helyzetelemzését, összegyűjti a területen működő jó gyakorlatokat és sikeres önkéntes programokat.
 • Elvégzi a kulcsszakértők toborzását és biztosítja részvételüket a koordináló szervezet (ÖKA) képzésein.
 • Folyamatosan információt szolgáltat az önkéntességet illetően.
 • Szorosan együttműködik a régió 2 másik önkéntes centrumával.
 • Kialakít 1 db Önkéntes Pontot.
 • Vállalja 600 önkéntes kiközvetítését, akik összesen 4.800 órát tevékenykednek.

Hosszú távú célok:

 • Az önkéntesség békés megyei elterjesztése, melynek következtében a szervezetek körében elterjed az önkéntes segítés igénybevétele
 • Önkéntes Pontok (8 db) létrehozása
 • Pályakezdő munkanélküliek, idősek, alacsony iskolai végzettségűek, csökkent munkaképességű lakosok aktivitásnak megőrzése az önkéntes munka által
 • A pályakezdők körében az önkéntes munka általi munkatapasztalat szerzés elterjesztése
 • Álláskereséskor előnyt jelentő önkéntes igazolvány, önkéntes munka végzését igazoló irat kiadása

Közvetlen célok:

 • Min. 15 önkormányzat, ill. azok intézményei önkénteseket fogadnak a megye területén (összesen 80 szervezet)
 • Létrejön a megyei szintű önkénteseket és felhasználói kört (fogadó szervezeteket) nyilvántartó adatbázis
 • Minimum 600 önkéntes kiközvetítésre kerül, akik összesen 4800 órát tevékenykednek
 • Az Önkéntes Centrum ismerté válik a megye területén
 • A megyében működő intézmények, szervezetek elköteleződnek az önkéntesség mellett
 • A megyében élő hátrányos helyzetű csoportok tagjainak részvétele nő az önkéntes tevékenység végzésében
 • Az önkéntesség elterjesztésével a munkaerő-piaci re-integrációt célzó szolgáltatások eredményessége és hatékonysága javul
 • Létrejön minimum 1 db Önkéntes Pont
 • Az önkéntesség, mint munkatapasztalat fejlesztő eszköz elismertté válik a felhasználói kör (fogadó szervezetek) körében, ezáltal hosszú távú együttműködések alapozódnak meg
 • Fejlődnek a helyi szintű partnerségek
 • Bővülnek a helyi szintű szolgáltatások
 • Megvalósul és fejlődik a lokális szükségletekre reagáló önkéntes program, illetve megteremtődnek a fenntarthatóságának a feltételei
 • A fogadó szervezetek „képessé válnak” az önkéntesek fogadására
 • Támogatásra kerül az önkéntesek foglalkoztatási irányelveinek kidolgozása a fogadó szervezeteken belül
 • A fogadó szervezetekkel, önkéntesekkel, illetve partnerekkel megismertetésre kerül az önkéntes törvény

A Békés Megyei Önkéntes Centrum tevékenységének és programjainak nyomon követéséhez, kérjük, kísérje figyelemmel honlapunkat.